Jak zdać urządzenie do naprawy?

 
Poradnik w kilku krokach: Jak zdać urządzenie do naprawy?

1. Osobiście w punktach zdawczych

Pompę lub sprężarkę można zdać osobiście w jednym z punktów zdawczo-odbiorczych naszych partnerów. Dane teleadresowy punktów zdawczo-odbiorczych znajdą Państwo w zakładce SERWIS > DANE KONTAKTOWE. oraz poniżej.

2. Spedytorem

Można ją również przesłać do Działu Serwisu Gwarancyjnego i Pogwarancyjnego spedytorem. Należy w dwóch kopiach załączyć wypełniony protokół zdawczo odbiorczy (POBIERZ PROTOKÓŁ), nanieść swoje dane, typ zdawanych urządzeń, z czego jedna kopia zostanie Państwu odesłana.

Polecani spedytorzy: DHL, UPS, Schenker Logistics, GLS, Poczta Polska i wielu pozostałych.

Powyżej 31,5 kg zalecamy wysyłać urządzenia na palecie, koszt przesyłki wynosi około kilkadziesiąt PLN za każdorazową przesyłkę.

3. Odbiór na kilku trasach

Na trasach Wrocław- Legnica- Nowa Sól- Zielona Góra- Międzyrzecz- Gorzów, Gorzów- Wałcz, Zielona Góra- Sulechów- Wolsztyn- Poznań możliwy jest odbiór i dostawa naprawionych urządzeń naszym transportem firmowym. Szczegóły należy uzgodnić z kierownikiem działu serwisu. Obsługujemy miasta: Lubin, Polkowice, Środa Śląska, Głogów, Świebodzin, Sulechów, Międzyrzecz, Skwierzyna, Strzelce Kraj., Dobiegniew i inne. (POBIERZ PROTOKÓŁ)

Serwis : dokumenty do pobrania w formacie PDF

Jak zdać urządzenie do naprawy? - w szczegółach1. Osobiście w punktach zdawczych

Pompę lub sprężarkę można zdać osobiście w jednym z punktów zdawczo-odbiorczych

naszych partnerów. Lokalizacje: Gorzów, Poznań, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Śrem, Wolsztyn, Lubin, Głogów, Wałcz, Ziel. Góra, Nowa Sól.

Dane teleadresowe znajdą Państwo poniżej. Sieć puntów zdawczych która przyjmuje urządzenia do naprawy:

 

Hurtownia grupy SBS Gorzów Wielkopolski

ul. E. Orzeszkowej 26 (dawna ul. Szenwalda)

tel. 095 720 67 20

fax. 095 720 67 19

Godz. otwarcia:

pon-pt: 07.30-15.30

sob: nieczynne

 

Hurtownia grupy SBS Nowa Sól

ul. Przemysłowa 34

tel. 68 388 07 35

Godz. otwarcia:

pon-pt: 07.00-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Wałcz

ul. Budowlanych 10b

tel. 67 387 01 00

tel. kom. 535 329 763

Godz. otwarcia:

pon-pt: 07.30-15.30

 

Biuro grupy SBS Poznań

Biuro doradcze:

tel. 61 622 26 37

Przedstawiciel handlowy:

tel. kom. 780 043 046 

Godz. otwarcia:

pon-pt: 07.00-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Wolsztyn

ul. Przemysłowa 7

tel. 68 347 16 26

Godz. otwarcia:

pon-pt: 08.00-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Śrem

ul. Sikorskiego 72

tel. 61 622 26 37

Godz. otwarcia:

pon-pt: 08.00-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Głogów

ul. Południowa 4

tel. 76 834 07 26

Godz. otwarcia:

pon-pt: 08.00-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Jelenia Góra

ul. Wincentego Pola 39

tel. 75 645 07 10

Godz. otwarcia:

pon-pt: 08.00-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Legnica

ul. Chocianowska 11

tel. 76 721 83 25

Godz. otwarcia:

pon-pt: 08.00-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Wrocław - Mokronoska

ul. Mokronoska 2

tel. 71 341 94 67

Godz. otwarcia:

pon-pt: 07.30-16.00

 

Hurtownia grupy SBS Wrocław - Strzegomska

ul. Strzegomska 141/145

tel. 508 898 542

Godz. otwarcia:

pon-pt: 07.30-15.30

 

Hurtownia grupy SBS Lubin

Marii Skłodowskiej - Curie 91d

tel. 506 025 061

Godz. otwarcia:

pon-pt: 07.00-16.00

Sieć punktów zdawczych dla nieprawnych urządzeń

2. Spedytorem

Można ją również przesłać do Działu Serwisu Gwarancyjnego i Pogwarancyjnego spedytorem. Należy w dwóch kopiach załączyć wypełniony protokół zdawczo odbiorczy. Proszę nań nanieść swoje dane, typ zdawanych urządzeń, a jedna kopia protokołu zostanie Państwu odesłana.

Polecamy usługi spedytorów: DHL, UPS, Schenker Logistics, GLS, Poczta Polska.

Powyżej 31,5 kg zalecamy wysyłać urządzenia na palecie, koszt przesyłki wynosi każdorazowo około kilkadziesiąt PLN za przesyłkę.

3. Odbiór na kilku trasach

Na trasach Wrocław- Legnica- Lubin- Głogów- Nowa Sól- Zielona Góra- Międzyrzecz- Gorzów, Gorzów- Wałcz, Zielona Góra- Sulechów- Wolsztyn- Poznań, Legnica- Jelenia Góra możliwy jest odbiór i dostawa naprawionych urządzeń naszym transportem firmowym. Szczegóły należy uzgodnić z kierownikiem działu serwisu. Obsługujemy miasta: Lubin, Polkowice, Środa Śląska, Głogów, Świebodzin, Sulechów, Międzyrzecz, Skwierzyna, Strzelce Kraj., Dobiegniew, Bolków, Jawor, Złotoryja, Kościan, Czempin, Człopa, Grodzisk Wlkp. i inne.

Formularz przyjęcia uszkodzonego produktu do serwisu wygląda tak:

 
Uwaga:

1. Koszt diagnozy urządzenia o mocy silnika:

do 1,5kW wynosi 50,00 zł netto

powyżej 1,5kW do 3,0kW wynosi 100,00 zł netto

powyżej 3,0 kW wynosi 150,00 zł netto

2. W przypadku zgody na naprawę koszty diagnozy są anulowane.

3. Naprawione urządzenie wydajemy tylko za zwrotem pokwitowania.

4. W przypadku braku decyzji klienta co do remontu w terminie do 30 dni od daty przyjęcia, urządzenie zostanie

odesłane do klienta na jego koszt lub zezłomowane.

5. W przypadku nieodebrania naprawionego urządzenia z serwisu w terminie do 40 dni od daty jego przyjęcia,

zostaną naliczone koszty magazynowania w wysokości 0,5% wartości naprawy za każdy dzień zwłoki.Warunki gwarancji na usługę naprawy:

- Na naprawę udziela się sześciomiesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. 

- Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości

w funkcjonowaniu urządzenia w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy. 

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie

trwania naprawy gwarancyjnej.

- Gwarancja nie obejmuje usterek i awarii urządzenia spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym lub też użytkowaniem

urządzenia w nieodpowiednich warunkach, nie zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, przeróbkami i zmianami

konstrukcyjnymi urządzenia oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis. 

- Zleceniodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów naprawy w przypadku gdy: w okresie gwarancji dokonano

3 istotne naprawy a produkt nadal wykazuje wady lub punkt serwisowy stwierdzi, że powstała wada niemożliwa

do usunięcia. 

- Gwarancja jest wydłużana o czas jaki urządzenie przebywa w serwisie w czasie napraw gwarancyjnych. 

- Serwis nie zwraca kosztów dostarczenia towaru do serwisu.

- Użytkownik przekazujący produkt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.